Mine Tip-oldeforældre

Mine tipoldeforældre Stephan Nielsen og Anne Kathrine Andersdatter blev gift i dec.1805 i Norup Kirke på Nordfyn. Stephan Nielsen var født i oktober 1760 i Højme i Sanderum sogn. Han var da 45 år gl. ved giftermålet. Indtil giftermålet var han ladefoged på Ravnholt Gods i Herredsted sogn på midtfyn. Han havde tidligere været ladefoged på Ørritslevgaards Gods i Otterup sogn (Ved FT 1801)
Anne Kathrine var født i november 1782 i Øster Egense Norup sogn som datter af gårdfæster Anders Olsen og Kirsten Johansdatter. Anders Olsen havde da en ret stor fæstegård under Ørritslevgaards gods.
Stephan Nielsen opførte en mindre ejendom på matr.nr.16a Egense bye Norup sogn, som han netop havde erhvervet af sin svigerfader Anders Olsen i Øster Egense. Gårdfæster Anders Olsen havde frikøbt sin gård fra Ørritslevgaards gods i 1807 og overdraget hovedparcellen matr.nr.16 til sin anden svigersøn Anders Knudsen.

Stephan Nielsen kaldte sin ejendom Aneslyst efter sin hustru Ane Kathrine.
I de følgende år fik Stephan og Ane Kathrine 5 børn (2 drenge og 3 piger)

Kirsten Stephensdatter (1806 – 1837)
Niels Stephensen (1808 – 1889)
Ane Marie Stephensdatter (1811 – 1830)
Maren Stephensdatter (1815 – 1846)
Anders Stephensen (1817 – 1887)