Farmors slægt

Lombjerge Søgaard 1954, luftfoto af Sylvest Jensen Kastrup

Min Farmors Slægt

Min farmors forældre Hans Nielsen og Karen Nielsdatter købte Lombjerge Søgaard i foråret 1862 som nygifte. Det var da en stråtækt 4-længet bindingsværk ejendom på ca.30 tdr land med let sandede jorder.
Den tidligere mangeårige ejer Anders Hansen var død i december 1861, hvorefter gården var overtaget af den ældste stedsøn Frederik Chr. Hansen. Han kom imidlertid ulykkeligt af dage ved en kørselsulykke i januar 1862. Herefter så hans søskende sig nødsaget til at sælge gården.

 

 

 Min farmor Rasmine Hansine Kristiane Nielsen blev født den 9. november 1866 på Lombjerge Søgaard og hun blev døbt lillejuleaften den 23. december 1866 i Ringe Kirke af pastor Bloch.
Fadderne ved dåben var: Pigen Ane Nielsen i Galdbjerg, Pigen Mariane Eriksen i Lombjerge, Gaardmand Christian Eriksen ibidem. Fæstegaardmand Hans Rasmussen i Fjellerup (faderens ældre halvbroder) og ungkarl Peder Nielsen i Galdbjerg (moderens yngre broder)

Rasmines dåb indført i Ringe Kirkebog
Kopi af Ringe KB 1846 – 1870 opslag 180

 Rasmine gik i skole i Ringes ene sogne-skole, ”Organistskolen” som havde til huse i den bygning tæt ved Kirken som nu er Ringe Museum.Jeg har gransket lidt i, om der var en eller anden form for uddannelse af organister ved skolen, men det var nok ikke tilfældet. Navnet hidrører alene fra, at læreren ved skolen var ansat til også at fungere som organist ved kirken.
Den anden sogneskole på Søvej kaldtes ”Kirkesangerskolen”. Læreren ved denne skole var kirkesanger i kirken.
 På det tidspunkt Ringe blev stationsby, var byens skolevæsen ikke mere tilfredsstillende. De to ældre enelærere, var udsat for kritik. De ny frihedstanker i tiden greb alle. Det var derfor et heldigt tidspunkt Laurs Rasmussen kom til Ringe og begyndte i 1873 at holde friskole i et hus på Algade 30. To år efter var friskolen bygget på hjørnet af Søvej og Rolighedsvej. I 1885 blev friskolen udvidet med en efterskole.

 Muligvis har Rasmine gået på friskolen. Ved hendes første barns dåb (Hans Steffen) er friskoleleder Laurs Rasmussen således en af fadderne. Efterfølgende har alle hendes 7 børn gået i friskolen.
I 1920 blev den nye kommuneskole ”Guldhøjskolen” på Odensevej taget i brug og dermed blev de to gamle sogneskoler nedlagte. Kirkesangerskolen på Søvej blev omdannet til alderdomshjemmet ”De gamles Hjem”

Ved Folketællingen i nov.1880 boede der følgende personer på Søgaard:
Tjenestekarlen Rasmus Rasmussen var Karen Nielsens Nevø (søstersøn). Han emigre-rede til Amerika i 1884 sammen med sin søster og svoger (Johanne Marie Rasmussen og Rasmus Isacksen) og deres 3 børn. Han giftede sig derovre med en dansker Christine Rasmine Hansen fra Kellerup i Ringe sogn.

Katrine Cecilie Risbreck var en enlig frøken, datter af en orlogskaptajn i København. Som helt ung havde hun ophold (1834) hos en farbroder i Svendborg, afskediget Kadreadmiral Risbreck. Ved FT.1840 havde hun ophold hos en præsteenke i Vejstrup på gården Carlsrød.
Ved FT.1860 var Hans Nielsen bestyrer på Carlsrød og frk. Risbreck havde stadig ophold her. Ved præsteenkens død i 1870 flyttede frk. Risbreck til Lombjerge.

Rasmine blev konfirmeret den 24. april 1881 i Ringe Kirke af pastor M. Th. Madsen. Hun opnåede karaktererne g og mg i henholdsvis kundskab og opførsel.
Om Rasmine har været på efterskole, højskole eller anden skole vides ikke.
Rasmine blev gift i foråret 1891 med ungkarl Johannes Andersen fra Egense mark i Norup sogn på Nordfyn.

(Læs videre under næste afsnit:  Farfars Slægt)

Rasmines Forældre
  Rasmine var datter af Hans Nielsen og Karen Nielsdatter. Hans Nielsen var født den 15. marts 1819 i Øksendrup sogn på sydøst Fyn. Karen Nielsdatter var født den 17. juni 1835 i Gald-bjerg by i nabo sognet Gudme.
Hans Nielsen og Karen Nielsdatter blev gift i foråret 1862 iGudme Kirke. Vielsen fandt sted den 25. april 1862. Deres for-lovere var Gårdmand Rasmus Nielsen i Galdbjerg
(brudgommens ældre broder) og Gårdfæster Lars Nielsen i Langaa (Brudens ældre broder)

I foråret 1863 den 10. marts fik Karen en dødfødt dreng. Så gik der nogle år inden Rasmine kom til verden den 9. november 1866 og i 1875 den 24.april fik Karen igen en dødfødt dreng. Rasmine voksede således op som enebarn.

Faderen Hans Nielsen var født den 15. marts 1819 i Øksendrup, som søn af gårdfæster Niels Pedersen og dennes første hustru Anne Margrethe Pedersdatter. Han blev hjemmedøbt den 16. marts og hans dåb blev konfirmeret i Øksendrup Kirke den 16.maj 1819. Hans Nielsen blev koppevaccineret den 28. august 1820 af Dr. Ørnstrup og konfirmeret i Øksendrup Kirke den 14. april 1833 af pastor Johan Riber Esbensen.
Hans Nielsen havde en tvillingbroder Peder, som druknede i en mergelgrav den 08. maj 1825, 2 uger efter deres mors død i barselsseng. Lillebroderen som var født den 22. april 1825 blev hjemmedøbt samme dag og kaldet Lars. Lars blev fremstillet i kirken den 30. april 1825 den dag hans mor blev begravet.

Niels Pedersen giftede sig igen den 24. september 1825 med den 28-årige Karen Jensdatter fra Boeholt i Hesselager sogn.

Hans Nielsen var tjenestekarl på flere gårde inden han blev gift i 1862. Ved folketællingen i 1840 tjente han på en gård i Vormark i Hesselager sogn og ved FT 1845 tjener han endnu på den samme gård. Gårdmandskonen var nu blevet enke og der var stadig 3 giftefærdige døtre hjemme på gården.

Værnepligt: Session 1839
Udsnit af lægdsrulle 1839: Svendborg amt lægd 71 Øxendrup
Ved sessionen 1839 var Hans Nielsen 20 år gammel og 68 tom. høj, det svarer til 178 cm
Under anmærkninger yderst til højre er anført: De 2 sidste fingre paa begge hænder er krogede. S.F. uhinderlig (frilod res.), S1841, 3. L.R. 4. B.
S.F. = Soldat i Forstærkningen
uhinderlig = Legemsfejl uden betydning med hensyn til tjenestedygtigheden, betegnes ved sessionen som ”uhinderlige”
(frilod res.) = frilod ved reserven kan være en mulighed, ellers bliver han indkaldt i 1841 til 3. Livregiments 4. Bataljon.
Indkaldelsen udsættes i 1841 til 1843, hvor han i stedet overflyttes til Forstærkningen.

Hans Nielsen forlod Vormark, Hesselager sogn i 1847 og flyttede til Brændeskovgaard i Gudbjerg sogn. I november 1849 flytter han til Galdbjerg i Gudme sogn. Hans Nielsen får plads ved sin ældre broder Rasmus, der i 1845 var blevet gift med enken Anne Marie Jespersdatter. Anne Marie har en datter fra 1. ægteskab med Niels Larsen, Karen Nielsdatter, som Hans Nielsen en del år senere blev gift med.

Karen Nielsdatter var født den 17. juni 1835 i Galdbjerg, som datter af gårdmand Niels Larsen og dennes 2. hustru Anne Marie Jespersdatter. Karen blev hjemmedøbt den 19. juni og hendes dåb blev konfirmeret i Kirken den 26. juli 1835. Karen Nielsdatter blev koppevaccineret den 24. september 1836 af dr. Finck og hun blev konfirmeret den 15. april 1849 af pastor Hans Magnus Kjær i Gudme Kirke.

Ved folketællingen 1850 tjente Hans Nielsen stadig hos broderen i Galdbjerg, men ved folketælling 1855 var han tjenestekarl på gården ”Carlsrød” på Vejstrup mark. Ejer af gården var en præsteenke Anne Sophie Bruun. På ejendommen opholdt sig også en Frøken Christiane Cecilie Riisbrich 43 år, som levede af sin pension. Hun var født i København, som datter af en orlogskaptajn. Hun får senere ophold hos Karen og Hans Nielsen på gården i Lombjerge. Ved folketælling 1860 tjente Hans Nielsen endnu på gården ”Carlsrød” på Vejstrup mark, nu var han avlsbestyrer. I januar 1862 køber han Lombjerge Søgaard og flytter hertil.

Læs videre under næste afsnit:  Farfars Slægt