Indledning

I sidste halvdel af 1800-tallet rejste danskere fra landdistrikterne  i stort tal til Amerika “Det forjættede Land”

Min farmor i Lombjerge (Rasmine Hansigne Kristiane Nielsdatter) havde 2 kusiner og en fætter som også rejste til Amerika i 1880-erne
Deres forældre var meget fattige landarbejdere i Stenstrup sogn på Sydfyn

Maren Nielsdatter

Maren Nielsdatter

Moderen Maren Nielsdatter var født i 1822 og var gift 2. gang.
I efteråret 1850 indtraf en tragedie, idet Marens 1. ægte- mand Niels Nielsen uventet døde den 30. september kun 32 år gammel, 2 dage senere døde den ældste datter Karen 4 år gammel og den 4. oktober døde deres yngste datter Anne Marie netop den dag, hvor faderen og Karen blev begravet.

De døde af strubehoste (difteritis•). Penicillinet var jo endnu ikke opfundet.
Nu var Maren blevet enke 28 år gammel og alene uden børn, men hun var gravid med sit 3. barn.

•〉 Difteri også kaldet strubehoste skyldes en infektion i luftvejene med bakterien Corynebacterium diphtheriae. Infektionen kan blive alvorlig og have høj dødelighed – selv i vesteuropæiske lande. Bakterien påvirker primært slimhinden i næsen, svælget og struben, hvor den deler sig og danner et giftstof, som kan ødelægge slimhinderne og dermed forårsage en halsbetændelseslignende tilstand eventuelt med tykke belægninger. Tidligere var difteri en almindelig infektion i Danmark, men er efter indførelse af vaccination mod difteri i det danske børnevaccinationsprogram blevet en sjælden sygdom. Dog forekommer difteri stadig i mange andre lande, hvorfor det anbefales, at man er beskyttet mod difteri via vaccination.

Marens situation var nu, at hun skulle sælge eller finde nogen til at passe sin ejendom. Ejendommen var et lille husmandssted, som lå i Ulkensdal sydøst for Skårup by i Svendborg amt. Marens forældre var også begge døde. Der var kun en stedmoder, der var ti år ældre end hende og en to år ældre broder, der var nygift, samt en del halvsøskende.

Den 24. maj 1851 fødte Maren sit 3. barn en pige, som blev døbt Nielsine Karen Marie Nielsen. Maren havde ikke endnu fundet en ny mand,
Men hun giftede sig den 11. juni 1852 med den jævnaldrende Rasmus Jørgensen, som netop var hjemkommen fra den 1. slesviske krig
(1848 – 1850). Han havde været indkaldt i næsten tre år  til
1. Forstærkningsjægerkorps’ 4. Kompagni.
Nævnte oplysninger stammer fra hans ansøgning i 1876 om at få tildelt fortjenstmedaljen for deltagelse i den 1. slesvigske krig (1848 – 1850)

Rasmus Jørgensen

Rasmus Jørgensen var født i 1822 i Hundtofte i Stenstrup sogn.
Maren og Rasmus fik 4 børn i de følgende otte år: Karen Dorthea, Niels, Johanne Marie og Rasmus.

De solgte husmandsstedet i Ulkensdal og flyttede til Stenstrup i 1853. De købte et hus på “Snævren” med lidt jord til.
I efteråret 1855 er de flyttet til Højes Riis i Lunde sogn og i 1857 bor de i Grøndalshus i Løgeskov i Stenstrup sogn
Rasmus ernærer sig som daglejer på de større gårde i omegnen og Maren går også ud som vaskekone.
Ved folketællingen 1870 er deres ældste datter Nielsine Karen Marie tjenestepige på en gård i Egeskov i Kværndrup sogn. På samme gård opholder sig også hendes lillesøster Johanne Marie Rasmussen 12 år gl
Nielsine emigrerer til Amerika (Chicago) i 1872  – se næste Afsnit