Slægten fra Lombjerge Søgaard i Ringe sogn

Første Generation

Hans Nielsen, født 15 marts 1819 i Øksendrup sogn Svendborg amt.
(søn af Niels Pedersen og Anne Margrethe Pedersdatter),
hjemmedøbt 16 marts 1819, fremstillet i Øksendrup Kirke 16 maj 1819 (se note 1),
konfirmeret 14 april 1833 i Øksendrup Kirke (se note 2),
død 18 november 1896 i Lombjerge, Ringe sogn,
begrav. 25 november 1896 på Ringe Kirkegård (se note 3),
dødsårsag: Cystitis(Blærebetændelse,kronisk) (se note 4) beskæftigelse 1862 – 1896, gårdejer af Lombjerge Søgaard.

Han blev gift med Karen Nielsdatter, 25 april 1862 i Gudme Kirke (se note 5),
født 17 juni 1835 i Gjalbjerg, Gudme sogn
(datter af Niels Larsen og Anne Marie Jespersdatter),
hjemmedøbt 19 juni 1835, fremstillet i Gudme Kirke den 26. juli 1835 (se note 6),
konfirmeret 15 april 1849 i Gudme Kirke (se note 7),
død 25 september 1917 i Lombjerge, Ringe sogn,
begravet 01 oktober 1917 på Ringe Kirkegård (se note 8),
dødsårsag: Alderdomssvaghed (se note 9).

Børn:
1. Drengebarn født 10 marts 1863, død samme dag
2. Rasmine Hansine Kristiane Nielsen født 09 november 1866.
3. Drengebarn født 24 april 1875, død samme dag.

Noter 1 – 9
Note 1  Øksendrup KB 1814 – 1840  opslag 9,  vacc. af Ørnstrup  den 28. august 1820
Note 2  Øksendrup KB 1814 – 1840 opslag 47
Note 3  Ringe KB 1896 – 1913 opslag 2
Note 4  Dødsattester: Fyn 1895 – 1899, Svendborg Amt Svendborg Landsogne: 1896 opslag 976
Note 5  Gudme KB 1833 – 1863 opslag 128:
Forlover var: Gaardmand Rasmus Nielsen i Gjaldbjerg og gårdfæster Lars Nielsen i Langaa.
Note 6  Gudme KB 1833 -1863 opslag 38:
Faddere ved dåben: Maren Jespersdatter fra Gudbjerg, husmand. Johan Trollund ‘s kone, Hans Andersen, Niels Hansen og Dines Larsen alle gårdmænd i Gjalbjerg.
Note 7  Gudme KB 1833 – 1863 opslag 102
Note 8  Ringe KB 1914-1931 opslag 123
Pastor Rørdam i Ryslinge forrettede Begravelsen.
Note 9  Dødsattester: Fyn 1917 – 1918 Svendborg amt, Svendborg landsogne: 1917 opslag 409

Anden Generation

Rasmine Hansine Kristiane Nielsen født 09 november 1866 i Lombjerge, Ringe sogn
døbt 23 december 1866 i Ringe Kirke (se note 7),
Fadderne: Pigen Ane Nielsen i Galbjerg, pigen Mariane Eriksen i Lombjerge, Gårdmand. Kristian Eriksen ibd. Gårdmand. Hans Rasmussen i Fjellerup og ungkarl Peder Nielsen i Galbjerg.
konfirmeret 24 april 1881 i Ringe Kirke (se note 8),
død 21 marts 1935 på Ringe Sygehus Ringe sogn (se note 9),
begravet 26 marts 1935 på Ringe Kirkegård (se note 10)
dødsårsag: diabetes mellitus (sukkersyge), hjertelammelse

Hun blev gift med Johannes Andersen, 26 maj 1891 i Ringe Kirke (se note 6),
født 24 juni 1863 på Egense mark, Norup sogn Odense amt
(søn af Anders Steffensen og Mette Marie Andersdatter)
døbt 27 september 1863 i Norup Kirke (se note 1),
konfirmeret 30 september 1877 i Norup Kirke (se note 2),
militærtjeneste 30 jan. 1886 – 3 okt. 1887 ved
2. Dragonregiment i Odense (se note 3),
uddannelse 1889 – 90 Ryslinge Folkehøjskole,
beskæftigelse 1896 – 1935 Gårdejer af Lombjerge Søgård,
død 15 januar 1939 i Lørup, Ryslinge sogn (se note 4),
begravet 21 januar 1939 på Ringe Kirkegård (se note 5)

Børn:
1. Hans Steffen Andersen født 14 april 1892.
2. Anders Karl Kristian Andersen født 15 juni 1894.
3. Johannes Marius Ejnar Andersen født 13 april 1896.
4. Nielsine Marie Andersen født 29 august 1898.
5. Bernhard Andersen født 22 august 1901.
6. Martha Alfrida Andersen født 08 marts 1905.
7. Karen Helga Andersen født 24 marts 1909.

Noter 1 – 10
Note 1  Norup KB 1842 – 1878 opslag 55
Johannes Andersen født på Egense mark, Norup sogn af forældre Jordbruger Anders Stephensen og Hustru Marie Andersdatter d. 24. Juni 1863, døbt d. 27. September båret til dåben af  Gårdmand. Knud Andersen’s kone. Fadderne var: Gårdmand. Knud Andersen, Gårdmand. Knud Rasmussen og Husmand. Hans Rasmus Pedersen alle af Egense mark.
Note 2  Norup KB 1873 – 1891 opslag 8
Note 3  3. Udskriv. kreds, lægd 41, Tilgangsrulle 1 – 1890, – O  tilg. rul.135, opslag 99 af 351 Bogstav O, nr.45
Note 4  Nekrolog i Midtfyns Dagblad:
Fhv. Gaardejer i Lombjerge Johannes Andersen Lørup, er Søndag Morgen afgaaet ved Døden, 75 ½ Aar gammel.
Johannes Andersen, der havde sin Hjemstavn paa Nordfyn, passede paa bedste Maade sin Kones Fødegaard i Lombjerge, som han ejede til 1935, i hvilket Aar Gaarden blev forpagtet ud.
Gaardens Areal, ca. 26 Tdr. Land, er ikke af den bedste Bonitet, men alligevel kunde Johs. Andersen faa det til at gro paa Marken, hvilket i høj Grad paakaldte Beundring. Det gode Resultat maa ogsaa tilskrives dette, at Johannes Andersen helt unddrog sig offentlige Hverv, han ofrede Tid og Evner paa sit Landbrug og fik sin Løn derfor.
I mange Aar havde han endog Svineavlscenter paa Gaarden for Svin af dansk Landrace.
Johannes Andersen har været Enkemand siden 1935, og af Børnene fra Hjemmet i Lombjerge er Gdr.Ejnar Andersen Lørup og Gdr. Karl Andersen Møllegaarden i Lunde kendt som dygtige Landmænd og Kvægopdrættere.
Paa Midtfyn vil man mindes Johannes Andersen som en solid Bonde, en flink og arbejdsom Mand et Menneske, der kendte Livets Modgang, men ogsaa dets lyse og gode Kaar.
Note 5  Ringe KB: 1932 – 1944 opslag 79:
Jordefærd.
Forhenværende Gdr.Johannes Andersens jordefærd fandt Sted Lørdag Eftermiddag fra Ringe Kirke efter en Sørgehøjtidelighed i Hjemmet i Lørup og under stor Deltagelse.
Baaren blev hensat i Koret og dækkedes af mange Kranse, heriblandt flere signerede og efter Salmen: “En liden Stund”, talte Valgmenighedspræst Carl Hermansen, Ryslinge og mindede om dette, er Livet kort eller langt, det fører dog til det store Hav” til et Paradis, der aldrig afblomstrer. Over al Fortvivlelse er Kristus Mødestedet mellem Himmel og jord, og der er det Troen paa Ordet, ikke vore Gerninger og’ Følelser, der skal sin Prøve staa.
Johannes Andersens Børn har udtalt, at han levede sit Liv i Bøn og Arbejde, og ved dets Slutning bad han om at faa sunget en Morgensang. En Morgensang skal lyde over alle Kristnes Grave. Det er en Realitet i Realiteternes Verden. Haabet skal straale over det altsammen, i Haabets Port skal Kristne staa og synge Ungdomssange til Pris af det Paradis, der aldrig afblomstrer.
Man sang “Guds fred er mer end Englevagt”, og Præsten lyste Velsignelsen, hvorefter Baaren førtes til Graven.
Pastor Hermansen forrettede jordpaakastelsen, og Gdr. Karl Andersen Møllegaarden takkede for Deltagelsen ved faderens Død og Jordefærd. Man sang “Krist stod op af Døde”.

Efter Højtideligheden paa Kirkegaarden samledes det store følge med afdødes familie til en Mindesammenkomst paa Højskolehotellet, hvor der blev sunget flere Salmer og talt mange smukke Ord til Johannes Andersens Minde. Der udtaltes fra alle Sider en Tak for denne Mands Trofasthed, som for det milde og kærlige Sind, der prægede hans Virke.
De forskellige Talere var: Lærer Christensen, Ringe, Dekupør Uffe Bek, Ringe, Bygmester Bøykel, Øsby, Sønderjylland, Lærer Jørgensen  Lunde, Husmand. Svend
Eskjær, Sødinge og Gdr. Karl Andersen, der endnu en gang takkede for den store Deltagelse.

Note 6  Ringe KB 1887-1891 opslag 89
Forlovere:Hans Nielsen (brudens far), gårdmd. Kristian Henrik Eriksen Lombjerge.
Note 7  Ringe KB (ny) 1846 – 1870 opslag 180
Fadderne: Pigen Ane Nielsen i Galbjerg, pigen Mariane Eriksen i Lombjerge, Gårdmd. Kristian Eriksen ibd. Gårdmd. Hans Rasmussen i Fjellerup og ungkarl Peder Nielsen i Galbjerg.
Note 8  Ringe KB 1870 – 1886 opslag 211
Note 9  Svendborg Lægedistrikt: Dødsattester 1935, Svendborg amt, Svendborg Landsogne opslag 179
Note 10  Ringe KB 1932 – 1944 opslag 176

 

Tredie Generation

Hans Steffen Andersen, født 14 april 1892 i Lombjerge, Ringe
døbt 26 juni 1892 i Ryslinge Kirke (se note 11),
Fadderne, Gårdmand  Kristian Eriksen’s Hustru Maren Hansen Lombjerge, Friskolelærer Laurs Rasmussen Ringe, Gårdmand Poul Rasmussen Lombjerge og ungkarl Kristian Rasmussen Eskildstrup Søllinge sogn.

konfirmeret 22 april 1906 i Ringe Kirke (se note 12),
uddannelse 1914 Vallekilde Højskole,
militærtjeneste 1916 – 1918 Infanteriet, Sikringsstyrken.
død 23 februar 1972 i Basnæs, Vejlø sogn, Præstø amt
begravet februar 1972 på Vejlø ny Kirkegård Præstø amt,

Han blev gift med Helga Marie Elisabeth Pedersen,
15. april 1919 i Vejlø Kirke Præstø amt,
født 11 februar 1894 i Halleby Ore, Sæby sogn Holbæk amt
(datter af Hans Peder Pedersen og Karen Marie Nielsen),
døbt 08 april 1894 i Buerup Kirke Løve Herred (se note 13),
konfir. 12 april 1908 i Buerup Kirke Holbæk amt (se note 14),
død 15 marts 1969 i Basnæs, Vejlø sogn, Præstø amt
begravet 19 marts 1969 på Vejlø ny Kirkegård Præstø amt

Børn:
1. Hans Peter Andersen født 16 juli 1920.
2. Johannes Karl Kristian Andersen født 2 januar 1922.
3. Poul Henry Andersen født 3 oktober 1924.
4. Sigrid Karen Minna Andersen født 16 marts 1929.

Anders Karl Kristian Andersen, født 15 juni 1894 i Lombjerge, Ringe sogn, Svendborg amt
døbt 22 juli 1894 i Ringe Kirke (se note 15),
Ved Dåben: Moderen bar barnet.
Faddere: Gårdejer Hans Hansen Sødinge, Gårdejer Steffen Andersen Øster Egense, murer Rasmus Hansen Tingskov, Espe sogn og Maren Rasmusssen Lombjerge.
konfirmeret 1908 i Ryslinge Valgmenighedskirke,
uddannelse 1914 Vallekilde Højskole,
militærtjeneste 1916 – 18 Infanteriet, sikringsstyrken,
uddannelse 1920 – 21 Skaarup Landbrugsskole.
død 25 juni 1954 på Dianalund Sanatorium (se note 16),
begravet 01 juli 1954 på Kværndrup Kirkegård,

Han blev gift med Mette Johanne Jensen, 11 juli 1922 i Ryslinge Valgmenighedskirke,
født 11 juli 1894 i Langetved, Skrave Sogn Haderslev amt
(datter af Hans Fredsted Jensen og Anne Dorthea Theysen),
døbt 02 september 1894 i Skrave Kirke,
konfirmeret 1908 i Skrave Kirke,
død 05 maj 1965 i Gyldenbjergsvej 40, Svendborg,
begravet 10 maj 1965 på Kværndrup Kirkegård Svendborg amt

Børn:
1. Arne Johannes Fredsted Andersen født 10 oktober 1923.
2. Svend Holger Andersen født 19 maj 1925.

Johannes Marius Ejnar Andersen, født 13 april 1896 i Lombjerge, Ringe sogn, Svendborg amt
døbt 17 maj 1896 i Ringe Kirke (se note 17),
Fadderne: Grdmd. Poul Rasmussen og hustru Maren Rasmussen Lombjerge, Gårdmand. Kristian Eriksen Lombjerge, Tjenestekarl Kristian Rasmussen af Eskildstrup
konfirmeret 02 oktober 1910 i Ryslinge Valgmenighedskirke
militærtjeneste okt.1916 – sep.1918 ved 3. artelleri batallion ved Kystforsvaret på Knudshoved,
uddannelse 1918-19 Antvorskov Højskole,
beskæftigelse: 1928 – 1964 Gårdejer, Lørup Vestergård.
død 07 november 1964 i Lørup, Ryslinge sogn,
begravet 11 november 1964 på Nazarethkirkens Kirkegård i Ryslinge (se note 18),

Han blev gift med Elise Kirstine Kristensen, 26 maj 1928 i Ryslinge Valgmenighedskirke (se note 19),
født 25 juli 1899 på Trunderup mark, Kværndrup sogn
(datter af Christen Christensen og Karen Marie Hansen),
døbt 27 august 1899 i Kværndrup Kirke (se note 20),
konfirm. 05 oktober 1913 i Ryslinge Valgmenighedskirke,
.uddannelse 1920 Vallekilde Folkehøjskole,
uddannelse 1921 – 22 Odense Fagskole.
død 20 okt 1978 i Lørup, Ryslinge sogn,
begravet 26 okt 1978 på Nazarethkirkens Kirkegård, Ryslinge sogn

Børn:
1. Johannes Westergaard født 14 marts 1929.
2. Knud Westergaard født 13 september 1930.
3. Karen Margrethe Westergaard født 01 januar 1933.
4. Kresten Thorkild Westergaard (Torkil Andersen) født 19 juni 1939.

Nielsine Marie Andersen, født 29 august 1898 i Lombjerge, Ringe sogn,
døbt 09 oktober 1898 i Ringe Kirke (se note 21),
Fadderne: Gårdmand  Poul Rasmussen og hustru Maren Pedersen Lombjerge, Gårdmand  Kristian Eriksen Lombjerge, Gårdmand  Steffen Andersen Øster Egense
og ungkarl Anders Knudsen Herringe.
død 27 maj 1941 på Middelfart Statshospital Odense amt
begravet 30 maj 1941 på Ringe Kirkegård.

Bernhard Andersen, født 22 august 1901 i Lombjerge, Ringe sogn,
døbt 13 oktober 1901 i Ringe Kirke (se note 22),
Fadderne: Gårdejer Niels Hansen’s hustru Marie Andersen Munkebo, Gårdejer Poul Rasmussen Lombjerge, Gårdejer Jørgen Rasmussen* Ellinge Skovgaard og Forpagter Hans Andersen Sdr. Næraa.
*Præsten har skrevet forkert, det var Jørgen Andersen Ellinge Skovgaard, som var fætter til barnets fader.
død 21 juli 1944 på Middelfart Statshospital Odense amt
begravet 26 juli 1944 på Ringe Kirkegård.

Martha Alfrida Andersen, født 08 marts 1905 i Lombjerge, Ringe sogn, Svendborg amt
døbt 24 april 1905 i Ringe Kirke (se note 23),
Faddere ved dåben: Præstegårdsforpagter Hans Andersen’s hustru Emma Andersen Sdr. Næraa, gårdbestyrer Erik Eriksen Lombjerge, Gårdbestyrer Kristian Rasmussen Eskildstrup
konfirmeret 1919 i Ryslinge Valgmenighedskirke Ryslinge sogn
uddannelse ?? Højskole. .
død 02 juni 1991 i Aars by og sogn Aalborg amt
begravet 08 juni 1991 på Øsby Kirkegård Haderslev amt

Hun blev gift med Hans Beukel, 22 juli 1932 i Ryslinge Valgmenighedskirke (se note 24),
født 20 juni 1906 i Halk sogn Haderslev amt
(søn af Carl Christian Beukel og Marie Cathrine Jensen),
døbt 07 juli 1906 i Halk Kirke,
død 25 oktober 1962 på Haderslev Sygehus,
begravet 29 oktober1962 på Øsby Kirkegård Øsby sogn
beskæftigelse:1932-1962, Gårdejer af Steveltgaard i Øsby sogn

Børn:
1. Karl Beukel født 28 juli 1933.
2. Else Hansigne Beukel født 18 september 1936.
3. Tove Cathrine Beukel født 23 november 1937.
4. Erik Johannes Beukel født 20 august 1945.

 Karen Helga Andersen, født 24 marts 1909 i Lombjerge, Ringe sogn,
døbt 25 april 1909 i Ryslinge Valgmenighedskirke (se note 25),
konfirmeret 8 april 1923 i Ryslinge Valgmenighedskirke,
død 29 juli 1964 i Øster Bregninge Ærø (se note 26),
begravet 01 august 1964 på Bregninge Kirkegård på Ærø.

Hun blev gift med Jørgen Lauritsen Andersen, 24 marts 1934 i Ryslinge Valgmenighedskirke
(se note 27),
født 26 oktober 1901 i Øster Bregninge Ærø
(søn af Thomas Hansen Andersen og Agnete Jørgensen),
døbt 24 november 1901 i Bregninge Kirke,
død 03 august 1990 i Bregninge på Ærø,
begravet august 1990 på Bregninge Kirkegård på Ærø,
beskæftigelse: Gårdejer i Vester Bregninge.

Børn:
ingen

Noter 11 – 27
Note 11  Ringe KB 1892 – 1903 opslag 4
Dåben foretedes af pastor Hjorth i Ryslinge sognekirke pga Ringepræsten pastor Madsens sygdom.
Fadderne var: Barnets moder, Gaardmand Christian Eriksens hustru Maren Hansen Lombjerge, Friskolelærer Laurs Rasmussen Ringe, Gaardmand Poul Rasmussen Lombjerge, ungkarl Kristen Rasmussen Eskildstrup Søllinge sogn.
Note 12  Ringe KB 1903 – 1915 opslag 170
Note 13  Sæby Kirkebog 1892 – 1908  fol.120
Helga  Marie Elisabeth Pedersen født 11. april 1894 i Halleby Ore, Sæby sogn Løve herred døbt i Kirken den 08. april 1894
Moder: ugift Karen Marie Nielsen 26 år i Halleby Ore, udlagt barnefader ungkarl Hans Peder Pedersen i Fodby.
Faddere: Barnets moder, pige Vilhelmine Nielsen i Hejrebjerg, Bestyrer Frederik Nielsen i Halleby Ore, ungkarl Peter Madsen i Axelholm, ungkarl Niels Peter Glenhøj i Axelholm.
Døbt af Pastor F.E. Lundgaard, Buerup i Buerup Kirke.
Note 14  Konfirmationen er registreret i Sæby KB 1899 – 1908 opslag 42, nr. 7
Note 15  Ringe KB 1892 – 1903 opslag 19
Fadderne var: Moderen bar barnet, Gaardejer Hans Hansen Sødinge, Gaardejer Steffen Andersen Øster Egense, Murer Rasmus Hansen Tingskov, Maren Rasmussen.
Note 16
Karl  var indlagt på Dianalund Sanatorium vist nok for epileptiske anfald, som var opstået efter at han havde slået hovedet ind i en halvt åbenstående garageport ved villaen i Kværndrup. Han ønskede at komme hjem, forlod sanatoriet og gik ud foran et tog i en ubevogtet jernbaneoverskæring – bevidst eller ubevidst blev vist aldrig opklaret.
Note 17  Ringe KB 1892 – 1903 opslag 33:
Moderen bar barnet Faddere var: Gårdmand. Poul Rasmussen og hustru Maren Rasmussen Lombjerge Gårdmand. Kristian Eriksen Lombjerge, Tjenestekarl Kristian Rasmussen af Eskildstrup og faderen.
Note 18  Ryslinge KB 1963 – 1973 opslag 8
Note 19  Ryslinge KB 1919 – 1928 opslag 131:
Forlover var: Brudefolkenes fædre.
Note 20  Kværndrup KB 1892 – 1906 opslag 120:
Moderen bar barnet  Faddere ved dåben: Husmand. Hans Jørgen Hansen’s hustu Rasmine Jensen i Krarup, husbestyrer Mads Rasmussen, boelsmand. Jørgen Christensen i Gislev Sølt, Faderen
Note 21  Ringe KB 1892 – 1903 opslag 135
Fadderne var: Moderen bar barnet, Gaardmand Poul Rasmussens hustru Maren Pedersen Lombjerge, Gaardmand Kristian Eriksen Lombjerge, Gaardmand Steffen Andersen Øster Egense. Ungkarl Anders Knudsen Herringe.
Note 22  Ringe KB 1892 – 1903 opslag 73
Fadderne var. Moderen bar barnet, Gaardejer Niels Hansens hustru Marie Andersen Munkebo, Gaardejer Poul Rasmussen Lombjerge, Gaardejer Jørgen Rasmussen Skovgaard Ellinge sogn, Forpagter Hans Andersen Sønder Næraa.
Note 23  Ringe KB 1903 – 1913 opslag 97
Fadderne var: Præstegaardsforpagter Hans Andersens hustru Emma Andersen Sdr. Næraa, Gaardbestyrer Erik Eriksen Lombjerge, Gaardbestyrer Kristian Rasmussen Eskildstrup, Faderen
Note 24  Vielsen er indført i Ryslinge KB 1928-1940 opslag 177
Note 25  Ringe KB 1903 – 1913 opslag 123
Fadderne var: Moderen bar barnet, Gaardmand Hans Erik Eriksen hustru Birgitte Kirstine Kristensen Vestergaard, Gaardmand Poul Rasmussen alle af Lombjerge.
Note 26
Karen Andersen hængte sig på loftet hjemme på gården efter at være kommet hjem fra sygehuset i Æreskøbing, hvor hun have været indlagt for en svær depression.
Note 27  Vielsen er indført i Ryslinge KB 1928-1940 opslag 186

 

 Fjerde Generation

Hans Peter Andersen, født 16 juli 1920 i Basnæs, Vejlø sogn Præstø amt.
hjemmedøbt 16 juli 1920 fremstillet i Vejlø Kirke 12 sep. 1920, konfirmeret 1934 i Vejlø Kirke,
uddannelse ? Højskole,
uddannelse ? Landbrugsskole.
beskæftigelse: 1948-1957, Gårdejer af Kragebogaard
beskæftigelse: 1957-1984, Gårdejer af Tvingbrogaarden
død 16 juli 1996 i Præstø sogn,
begravet 19 juli 1996 på Præstø Kirkegård,

Han blev gift med Ruth Tving Nielsen, 14 maj 1948 i Allerslev Kirke, Allerslev sogn Præstø amt
født 29 juli 1926 i Allerslev sogn, Bårse Hd. Præstø amt
(datter af Carl Ejnar Nielsen og Ingeborg Kristine Larsen),
døbt 12 september 1926 i Allerslev Kirke,
konfirmeret 5 oktober 1940 i Allerslev Kirke.
død 21 oktober 2018 i Præstø sogn
Begravet ? oktober 2018 på Præstø Kirkegård

Børn:
1. Bent Tving Andersen født 3 dec 1949.
2. Birgit Tving Andersen født 2 sep 1952.
3. Preben Tving Andersen født 13 sep 1955.

Johannes Karl Kristian Andersen, født 02 januar 1922
i Basnæs, Vejlø sogn  Præstø amt
døbt 19 februar 1922 i Vejlø Kirke,
konfirmeret 1936 i Vejlø Kirke,
uddannelse ? Højskole,
uddannelse ? Landbrugsskole.
beskæftigelse: 1953-1987, gårdejer i Dysted
død i juni 2013 i Dysted, Toksværd sogn,
begravet i juni 2013 på Toksværd Kirkegård

Han blev gift med Ulla Jørgensen, 6 april 1955 i Branderslev Kirke Maribo amt
født 12 april 1928 i Branderslev sogn Maribo amt
(datter af Christian Holger Jørgensen og Olga Helene Nielsen),
døbt 22 maj 1928 i Branderslev Kirke,
konfirmeret 1942 i Branderslev Kirke.
død ?

Børn:
1. Bente Andersen født 6 februar 1956.
2. Hans Jørgen Andersen født 25 maj 1957.
3. Lene Andersen født 18 juni 1960.

Poul Henry Andersen, født 3 oktober 1924 i Strandgården i Basnæs, Vejlø sogn,
døbt 2 november 1924 i Vejlø Kirke,
konfirmeret i 1939 i Vejlø Kirke,
uddannelse 1943 – 44 Vallekilde Højskole,
militærtjeneste 1945 – 46 Livgarden på Rosenborg Kaserne,
uddannelse 1946 – 47 Korinth Landbrugsskole.
beskæftigelse: 1952-1984, Gårdejer af Hillestedgaard  i Grønderup, Brahetrolleborg sogn
død 23 juli 2010 i Grønderup, Brahetrolleborg sogn,
begravet 31 juli 2010 på Brahetrolleborg Kirkegård,

Han blev gift med Agda Elise Nielsen, 22 juli 1950 i Næsbyhoved Broby Kirke, Odense amt
født 07 maj 1924 på Bukkegaard i Tressebølle, Snøde sogn, Langeland (datter af Otto Nielsen og Anna Kristine Andersen),
døbt 18 juli 1924 i Snøde Kirke,
konfirmeret i 1938 i Næsbyhoved Broby Kirke,
uddannelse 1946 – 47 Ollerup Gymnastikhøjskole.

Børn:
1. Anne Mie Andersen født 5 juli 1951.
2. Dyveke Hilsted Andersen født 18 juli 1954.
3. Hans Otto Hilsted Andersen født 16 marts 1956.
4. Erling Strandgaard Andersen født 21 februar 1960.

Sigrid Karen Minna Andersen, født 16 marts 1929 i Basnæs, Vejlø sogn,
døbt 14 april 1929 i Vejlø Kirke (se note 28),
konfirmeret i 1943 i Vejlø Kirke,
død 13 december 2014 i Næstved,
begravet 18 december 2014 på ? Kirkegård

Hun blev gift med Helmer Petersen, 28 juni 1952 i Vejlø Kirke,
født 26 november 1923 i Rønnebæk sogn
(søn af Peter Anton Jakob Petersen og Johanne Sofie Hansen),
døbt 27 januar 1924 i Rønnebæk Kirke,
død 25 november 2001 i ?? sogn,
begravet november 2001 på Rønnebæk Kirkegård.
beskæftigelse: Gårdejer af Skallegaarden.

Børn:
1. Bjarne Petersen.
2. Jørgen Petersen født 1 juli 1954.
3. Marianne Petersen født 22 oktober 1962.

Arne Johannes Fredsted Andersen, født 10 oktober 1923 på Lunde Møllegaard, Lunde sogn Svendborg amt
døbt 25 november 1923 i Ryslinge Valgmenighedskirke,
konfirmeret maj 1938 i Ryslinge Valgmenighedskirke,
uddannelse 1940 – 41 Nordborg Slots Efterskole,
uddannelse 1944 – 45 Ollerup Gymnastikhøjskole,
militærtjeneste 1945 – 46 på Flyvestation Karup,
uddannelse 1946-47 Korinth Landbrugsskole.
beskæftigelse: 1950-1983, Gårdejer af Karensminde i Frørup
død 09 september 1983 på Nyborg Sygehus,
begravet september 1983 på Tårup Kirkegård, Frørup sogn

Han blev gift med Else Marie Østergaard Skaarup, 20 april 1950 i Mellerup Valgmenighedskirke, Randers amt
født 23 december 1925 i Mellerup sogn ved Randers
(datter af Rasmus Skaarup og Maren Østergaard),
døbt 14 marts 1926 i Mellerup Valgmenighedskirke,
konfirmeret 1940 i Mellerup Valgmenighedskirke,
uddannelse 1945 – 46 Snoghøj Gymnastikhøjskole,
død 03 juni 2016 på Mejerivænget 36A Ørbæk (se note 29),
begravet 10 juni 2016 på Taarup Kirkegård, Frørup sogn.

Nekrolog:
Fredag den 3. juni døde Else Marie Andersen, Mejerivænget, Ørbæk 90 år gammel.
Else Marie var fra Mellerup ved Randers. Else Marie var i hele livet en meget aktiv kvinde. Hun var gift med sin afdøde mand, landmand Johannes Andersen, og de boedeog drev Karensminde i Taarup.
Gården var meget veldrevet, og Johannes var i mange år formand for Østfyns Landbo-
forening.
Else Marie var formand for De Fynske Landbokvinder og det der fulgte med på landsplan. Tillige var Else Marie en tid med i radiorådet.
Else Marie og Johannes var begge meget aktive i livet i Tårup, som de betragtede som deres by.
Efter at være flyttet til Ørbæk deltog Else Marie meget aktivt i arbejdet på Aktivcentret i forbindelse med Rosengården.
Else Marie var en meget vellidt person, som var god til at fortælle om livets gang og muligheder.
Else Marie efterlader en søn Lars, som bor i Tårup.
.
Børn:
1. Lars Østergaard Andersen født 28 marts 1959.

Svend Holger Andersen, født 19 maj 1925 på Lunde Møllegaard, Lunde sogn, Svendborg amt
døbt 1925 i Ryslinge Valgmenighedskirke,
konfirmeret 1939 i Ryslinge Valgmenighedskirke,
uddannelse Vallekilde Højskole ?,
militærtjeneste 1945 – 46 Livgarden på Rosenborg Kaserne,
uddannelse 1947 – 48 Korinth Landbrugsskole,
beskæftigelse: 1952–1986, Gårdejer af Lunde Møllegård.
død 12 februar 2007 på Svendborg Sygehus (se note 30),
begravet 16 februar 2007 på Lunde Kirkegård,

Han blev gift med Karen Kirstine Bendtsen, 20 september 1952 i Øster Hæsinge Kirke, Svendborg amt
født 09 september 1931 i Langvadgaard, Øster Hæsinge sogn
(datter af Christian Marius Bendtsen og Anna Kirstine Larsen),
døbt 18 oktober 1931 i Øster Hæsinge Kirke,
konfirmeret 1946 i Øster Hæsinge Kirke,
død 21 december 1998 på Svendborg Sygehus,
begravet 27 december 1998 på Lunde Kirkegård.

Børn:
1. Karl Ebbe Andersen født 08 juni 1954.
2. Bente Andersen født 11 juni 1956.
3. Jørgen Andersen født 19 maj 1957.
4. Kirsten Andersen født 29 november 1961.

Johannes Westergaard, født 14 marts 1929 i Lørup, Ryslinge sogn,
døbt 26 maj 1929 i Ryslinge Valgmenighedskirke (se note 31),
konfirmeret 11 april 1943 i Ryslinge Valgmenighedskirke.
Eksamen juni 1949, Præliminæreksamen fra Midtfyns Fælleskommunale  Realskole i Ringe
Eksamen juni 1951, Studentereksamen fra Odense Studenterkursus
Eksamen januar 1957, Civilingeniør, Danmarks Tekniske Universitet
beskæftigelse: 1957-1959, Civiling.(Entreprenør) Christiani & Nielsen A//S
beskæftigelse 1959-1961, Civiling. Christiani og Nielsen Lourenco Marques Mozambique Africa
beskæftigelse: 1961-1966, Civiling.(Rådgiv. Ingeniører) B. Højlund Rasmussen A/S
beskæftigelse: 1966-1996, Civiling.(Rådgiv. Ingeniører) Carl Bro A/S Odense
pensioneret: 31 maj 1996 fra Carl Bro A/S (Rådgiv.Ingeniør) Odense

Han blev gift med Jonna Eriksen, 25 juni 1966 i Sct. Jørgens Kirke i Svendborg,
født 10 juni 1940 i Gormsgade 9, Horsens Klostersogn Skan-derborg amt
(datter af Niels Peter Erik Eriksen og Inger Marie Sørensen),
døbt 14 juli 1940 i Horsens Klosterkirke,
konfirmeret 03 oktober 1954 i Horsens Frelserkirke.
Eksamen juni 1957,Realeksamen fra Horsens kommunale Mellem- og Realskole
Eksamen juni 1963, Lærereksamen fra Gedved Seminarium
beskæftigelse: 1963-1966, Haahrs Skole i Svendborg
beskæftigelse: 1966-1967,Årsvikariat ved Aaløkkeskolen i Odense
beskæftigelse: 1973-1974,     do         ved Hjalleseskolen i Odense
beskæftigelse: 1974-1995, Lærer ved Ryslinge Sogneskole, Ryslinge sogn
Pensioneret 01 oktober 1995 fra Ryslinge Sogneskole
død 08 april 2021 i hjemmet i Lørup
bisat fra Nazarethkirken i Ryslinge 16 april 2021
Urne nedsat på Nazaretkirkegården 26 maj 2021

Børn:
1. Karsten Norre Westergaard født 05 juli 1967.
2. Lisbeth Westergaard født 20 april 1969.
3. Jan Westergaard født 18 februar 1971.

 Knud Westergaard, født 13 september 1930 i Lørup, Ryslinge sogn,
døbt 19 oktober 1930 i Ryslinge Valgmenighedskirke,
konfirmeret 08 oktober 1944 i Ryslinge Valgmenighedskirke,
død 14 august 2014 på Bøgebjerghus plejehjem, Viby Århus.
begravet august 2014 i de ukendtes gravsted på Århus Kirkrgård


Karen Margrethe Westergaard,
født 01 januar 1933 i Lørup Ryslinge sogn,
døbt 19 februar 1933 i Ryslinge Valgmenighedskirke,
konfirmeret 13 april 1947 i Ryslinge Valgmenighedskirke,
død 01 maj 2010 på Plejecentret Nørrevænget i Gislev Svendborg amt
Begravet i maj 2010 i de ukendtes gravsted på Nazarethkirkens Kirkegård i Ryslinge.

 Kresten Thorkild Westergaard (Torkil Andersen), født 19 juni 1939 i Lørup, Ryslinge sogn, Svendborg amt
døbt 30 juli 1939 i Ryslinge Valgmenighedskirke,
konfirmeret maj 1953 i Ryslinge Valgmenighedskirke,
Eksamen 1957, Realeksamen fra Ringe Mellem- og Realskole.
uddannelse 1961 Automekaniker.
Beskæftigelse: 1963-19 ? Assistent ved Bilinspektionen i Odense
Død 27 oktober 2017 i Glamsbjerg, Odense amt
Begravet 02 november 2017 på Glamsbjerg Kirkegård

Han blev gift med Inge Dornhoff Pedersen, 16 juli 1967 i Køng Kirke Glamsbjerg sogn Odense amt.
født 04 marts 1945 på Assens Sygehus Odense amt
(datter af Viggo Valdemar Pedersen og Anna Marie Augusta Dornhoff),
døbt 03 juni 1945 i Glamsbjerg Kirke (se note 32),
konfirmeret 05 april 1959 i Køng Kirke.

Børn:
1. Anja Dornhoff Andersen født 24 jan 1968.
2. Maja Dornhoff Andersen født 12 maj 1970.

Karl Beukel, født 28 juli 1933 i Stevelt, Øsby sogn Haderslev amt
døbt 03 september 1933 i Øsby Kirke,
konfirmeret 21 marts 1948 i Øsby Kirke,
Eksamen juni 1952, Student fra Haderslev Kathedralskole
Eksamen juni 1961, Cand. oecon.fra Århus Universitet
død 22 februar 1991 på Køge Sygehus,
begravet 01 marts 1991 på Karlslunde Kirkegård.
beskæftigelse: 1961-1991, Fuldmægtig i Socialministeriet.

Han blev gift med Karen Jytte Hilby, 04 november 1967 i Sct Jacobs Kirke på Østerbro
i København.

Børn:
ingen

Else Hansigne Beukel, født 18 september 1936 i Stevelt, Øsby sogn Haderslev amt.
døbt 22 november 1936 i Øsby Kirke,
konfirmeret 18 marts 1951 i Øsby Kirke,
uddannelse november 1959, Sygeplejerske, Odense Amts og By’s Sygehus.
beskæftigelse: 196?-19?? Hjemmesygeplejerske i ?? Kommune
beskæftigelse: ? ? Hjemmesygeplejerske i Aars Kommune
pensioneret 199?

 Hun blev gift med (1) Viggo Søndergaard Bak, 8 februar 1959 i Øsby Kirke Haderslev amt
født 20 december 1930 på Fyrkilde Møllegaard, Ravnkilde sogn Ålborg amt.
døbt 1931 i Ravnkilde Kirke,
konfirmeret 1945 i Ravnkilde Kirke,
uddannelse ?? Landbrugsskole.
død 02 december 1985 i St. Binderup, Ålborg amt
begravet december 1985 på Ravnkilde Kirkegård

Børn:
1. Søren Beukel Bak født 26 jul 1960.
2. Tove Søndergaard Bak født 8 maj 1963.
3. Ellen Søndergaard Bak født 8 maj 1963.

Hun blev gift med (2) Tage Louis Bakmand, 20 maj 1993
født 04 november 1935,
død 18 september 1993.

Tove Cathrine Beukel, født 23 november 1937 i Stevelt, Øsby sogn Haderslev amt.
døbt 01 januar 1938 i Øsby Kirke,
konfirmeret 06 april 1952 i Øsby Kirke,
uddannelse juni 1962, skolelærer fra Haderslev Seminarium.
beskæftigelse: 1977-1999, Lærer ved Års Skole
død 14 oktober 2021 i Gislum
bisat 20 oktober 2021 fra Gislum Kirke

 Hun blev gift med Niels Holm Rebstrup, 02 juli 1977 i Gislum Kirke,
født 29 januar 1930 i Gislum sogn, Aalborg amt
(søn af Anders Porsborg Rebstrup og Gudrun Holm),
døbt 1930 i Gislum Kirke,
konfirmeret 1944 i Gislum Kirke,
uddannelse ?? Landbrugsskole ?
beskæftigelse: Gårdejer i Gislum

Børn:
ingen

Erik Johannes Beukel, født 20 august 1945 i Stevelt, Øsby sogn Haderslev amt
døbt 23 september 1945 i Øsby Kirke,
konfirmeret 1961 i Øsby Kirke.
eksamen juni 1964, Student fra Haderslev Kathedralskole
eksamen juni 1971, Cand.scient.pol. fra Århus Universitet
beskæftigelse: 1975-2002, Lektor (associate professor) Syddansk Universitet i Odense
beskæftigelse: 2002-2012, Seniorforsker ved Institut for Internationale Studier i Kbh.

Curriculum Vitae (Erik Beukel)

1945: Born in Haderslev
1964: Student, Haderslev Cathedral School
1964-71: Studies in political science (stud. scient. pol), Aarhus university
1971: Master in political science (cand.scient. pol.)
1971: Assistant professor, Odense University
1975: 8th Essex Summer School in Social Science Data Analysis, University of Essex
Colchester.
1975: Associate professor
1976: Visiting scholar, “Center for Strategic and lnternational Studies” (CSIS), Georgetown University, Washington DC
1979-90: Nordic Cooperation Committee for lnternational Relations, incl. peace and Conflict Research (NORDSAM)
1981-93: The Danish Security and Disarmament Commission (SNU)
1983: Visiting scholar, “Center for lnternational Affairs” (CFIA), Harvard University
1988-94: Attending Annual Conferences in “lnternational lnstitute for Strategic Studies”(llSS)
1989: Dr. scient. pol.., Aarhus University
1991: Research Award, Fyens Stiftstidende
1992-2003: Attending Annual Conventions in “lnternational Studies Association” (lSA)
1997-2002: Jean Monnet Chair in “European Political lntegration”, University of Southern Denmark.
1998: Visiting scholar, “lnstitute of lnternational Relations”, University of British Columbia, Vancouver
2002-12: Senior researcher “Danish lnstitute for lnternational Affairs” (DUPI), from 2003
“Danish Institute for lnternational Studies” (DllS)

Han blev gift med Birgit Marie Svendsen, 25 april 1970 i Homå Kirke på Djursland,
født 10 maj 1945 på Grenå Sygehus,
døbt 17 juni 1945 i Lyngby Kirke på Djursland,
konfirmeret 1959 i ?? Kirke,
beskæftigelse: Advokatsekretær.

Børn:
1. Lone Beukel født 11 august 1974.
2. Karin Beukel født 3 december 1976.

Noter 28 – 35
Note 28  Faddere: Parcelist Peder Madsen og hustru Johanne Nielsen i Ruds Vedby
Note 29  Fredag den 3. juni døde Else Marie Andersen, Mejerivænget, Ørbæk 90 år gammel.
Else Marie var fra Mellerup ved Randers.
Else Marie var i hele livet en meget aktiv kvinde. Hun var gift med sin afdøde mand, landmand Johannes Andersen, og de boede og drev Karensminde i Taarup.
Gården var meget veldrevet, og Johannes var i mange år formand for Østfyns
Landboforening.
Else Marie var formand for De Fynske Landbokvinder og det der fulgte med på landsplan. Tillige var Else Marie en tid med i radiorådet.
Else Marie og Johannes var begge meget aktive i livet i Tårup, som de betragtede som deres by.
Efter at være flyttet til Ørbæk deltog Else Marie meget aktivt i arbejdet  på Aktivcentret i forbindelse med Rosengården.
Else Marie var en meget vellidt person, som var god til at fortælle om livets gang og muligheder.
Else Marie efterlader en søn Lars, som bor i Tårup.
Skribent, Helge Rasmussen Nyborg

Note 30  Nekrolog i Svendborg Amtsavis: arkiveret i mappe
Note 31  Faddere: Gårdmand. Karl Andersen “Møllegaarden” Højes Dong Lunde Ungkarl landmand Jens Christensen Trunderup mark Kværndrup sogn
Note 32  Køng sogn KB 1942 – 1955 opslag 126
Note 33  Efternavnet Petersen er ændret til Flotiin ved Navnebevis fra Frederiksborg amt dat.10.07.81 jf: 310-1455-81
Note 34  Født i Sct. Stefans sogn i Kbh. KB 1957-1959 opslag 95, Biologiske forældre: Arbmand Knud Ove Pedersen og hstr. Herta Hannelore Gramsch f. i Wilster i Tyskland boende Nørrebrogade 157 København
Note 35  Efternavn ændret i jan 2007 fra Andersen til Norre Westergaard