Statistik

Hjemmesiden er under opbygning,
Ha' tålmodighed!

"KROGENSGAARD" er en gammel slægtsgård, som har været i familiens eje siden 1928. Den er belig-gende i landsbyen Lørup på det frodige Midtfyn.

I en periode fra ca. 1850 til 1974 blev den kaldt Vestergaard, men i fordums tid blev den jfr. forfat-teren til "Ryslinge Sogns Historie" kaldt: "gården i Krogenden" eller Krogensgaard. 

Ved de store jordreformer i slutningen af det 18. århundrede var gården den største gård i Lørup ejerlav, idet den da havde et jordtilliggende på 80-90 ha.
 

Ved udskiftningen i 1788 fik Krogensgaard tillagt et areal langs skellet til Brangstrup ejerlav i vest og helt ud til Sallinge Å i nord.
Nu er ejendommen blevet til et lille fritids landbrug med 5 ha jordtilliggende.
Igennem tiden er der frasolgt jord i flere omgange. Første gang

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk