“Aneslyst” i Øster Egense i Norup sogn

“Aneslyst” Egense mark Norup sogn (Torballegyden 30, 5450 Otterup) Dana Luftfoto Odense 1950

Som tidligere beskrevet er min farfar Johannes Andersen opvokset på Nordfyn i Øster Egense i Norup sogn eller ude på “Sletten”, som man sagde dengang
Ejendommen matr.nr.16a Egense by Norup sogn i fordums tid kaldet “Aneslyst” var i familiens eje fra 1809 til 1930
Ejendommen “Aneslyst” blev opført af min tipoldefar Stephan (Steffen) Nielsen omkring 1809/1810 på matr.nr.16 Egense bye Norup sogn, som han havde erhvervet af sin svigerfader Anders Olsen i Øster Egense. Gårdfæster Anders Olsen havde netop frikøbt sin gård fra Ørritslevgaards gods i 1807 og overdraget hovedparcellen til sin anden svigersøn Anders Knudsen.
På den ejendom, der ses på billedet er stuehuset opført i 1913. Det har formentlig erstattet et gammelt stuehus i bindingsværk og med stråtag. I 1913 var det Steffen Andersen (farfars broder) der sad, som ejer af ejendommen.
Stephan Nielsens yngste søn Anders Steffensen overtog ejendommen ved faderens død i juli 1843. Han var da 26 år gammel og ugift. I 1846 den 20 november giftede han sig med Mette Marie Andersdatter fra Egense by
De fik børnene:
1. Ane Katrine Andersen (1847 – 1933)
2. Kirsten Andersen         (1850 – 1928)
3. Steffen Andersen         (1852 – 1925)
4. Anders Andersen         (1856 – 1892)
5. Ane Marie Andersen    (1859 – 1949)
6. Johannes Andersen     (1863 – 1939)

I 1877 oprettede de testamente til fordel for deres søn Steffen Andersen, der skulle arve gården med jordtilliggende og alt indbo og udbo.

Testamente dateret 21. december 1877

Steffen Andersen overtog Ejendommen i juli 1893 ved moderens død. Han var da 41 år gammel og stadig ugift. Han giftede sig først i 1899 med sin  husbestyrerinde Johanne Marie Nielsen fra Store Viby på Hindsholm. I år 1900 den 09 oktober fødte Johanne Marie en søn, som fik navnet Alfred. Ulykkeligvis døde Alfred i marts 1901 af lunge-betændelse og de fik sidenhen ikke flere børn.

Da Johanne Marie døde i 1920 og Steffen i 1925 arvede en Slægtning Marie Larsen gården. Marie var Johanne Maries broderdatter.

Johanne Maries Broder Niels Larsen var gift med Gjertrud Marie Jørgensen. De fik en datter i Januar 1901. Da hustruen Gjertrud Marie døde i dec 1902, blev datteren Marie  anbragt i pleje hos faderens søster og svoger Johanne Marie og Steffen Andersen. Marie forblev i pleje hos dem i hele sin opvækst, da Johanne og Steffen ikke fik flere børn efter deres første og eneste barns død i Mar.1901. Marie Larsen arver gården ved Steffen Andersens død i 1925.